+45 96 44 10 30 info@damgaard-automatik.dk

Kundecases

Kom med og få indblik i hvad vi får tiden til at gå med her hos DamGaard Automatik

Klokkerholm karosseridele

Siden 1969 har de udviklet og produceret egne støbejernsværktøjer til produktion af karosseridele til alle typer Classic- og veteranbiler, og de udvikler fortsat nye værktøjer. 

Se case

Himmerlands kød

Himmerlandskød bliver solgt i den danske detailhandel, foodservice og i industrien samt til private slagtermestre i hele Danmark. De eksporterer også kød til store dele af verden.

Se case

BM Silo

De har eksporteret siloer siden 1972. Deres nedpakning i ”Kit-form” gør, at siloerne er ideelle til eksport og ca. 80% af deres omsætning sendes ud af landet.

Se case

Royal Greenland

En af verdens førende leverandører af fisk & skaldyr. Det sunde og bæredygtige valg. Kvalitet i verdensklasse. 

Se case

BM Silo – Automatic Bending robot

En robotcelle bestående af to styks håndteringsrobotter fra Fanuc. Den første håndteringsrobot, håndteringsrobot 1, håndterer plader fra standseren til et såkaldt skråbord, som fungerer som aflægningsplads for håndteringsrobot 1 og afhentningsplads for håndteringsrobot 2, samt også pladereolen.
Robotten har dens bevægelser fra indlært program. Griberen som robotten er udstyret med, kan håndtere hele produktions kendte plader. 

Håndteringsrobot 2 afhenter pladerne fra skråbordet til kantbukkeren, og videre til palleteringspladsen. Denne robot har ligesom robot 1 også indlærte programmer. Robot 2 har også til funktion at pakke på paller. Der er et bestemt pakkemønster til hvert program, som robotten pakker efter.
Denne robot har tre gribere, to til plader og en til paller, robotten skifter selv imellem disse tre gribere, alt efter pladestørrelse og pallehåndtering.

Begge robotter kører på skinner, hvilket gør de er mere fleksible i forhold til bevægelser og funktioner.  

BM Silo udtaler: ”Dette projekt har været på tegnebrættet i mange år, før det blev til virkelighed. Vi fandt en leverandør som lavede den del de var gode til, som var robotdelen, og så lavede vi den del vi var gode til, det der har med stans og buk at gøre. På den måde har vi sammen med nogle meget fleksible medarbejdere fået dette anlæg op at køre, som gør at vi kan lave ét styks produktion af store siloer der vejer op til 2 tons”.

 

Himmerlands kød

Opgaven hos Himmerlands Kød bestod i at pakke op til 50 bakker pr. min.

Bakkerne placeres 2 og 2, hvorefter de afhentes af en robot, som pakker dem i kasser. Kassen kommer via en bane fra en kasserejser. Når kassen er fyldt med det ønskede antal bakker, passerer kassen ud fra pakkepositionen og hen til en kasselukker, hvorpå der bliver påsat label, og derefter forsætter videre til pickupposition ved palleteringsrobotten for enden af anlægget. Palleteringsrobotten stabler kasserne i lag på en af de to paller rundt om den.

 

 

 

Pakkerobot til Sædager Mejeri

En robotcelle til håndtering af feta. Dette anlæg har reduceret det manuale arbejde.
Det flydende ost kommer fra det store kar, som operatøren bagved påfylder i kasserne. En Fanuc håndteringsrobot føder rullebanen med de tommer kasser til operatøren. Rullebanen er indlært til at køre med en bestemt hastighed, for at osten kan nå at blive fast. For enden af rullebanen, bliver bakkerne hejst ned, via en bakkeelevator, hvor de følger rullebanen rundt. Dermed ender de ved håndteringsrobotten, som afhenter de fyldte ostebakker og stabler op. Sådan kører processen indtil, at der er stablet et vis antal fyldte bakker, så vender robotten sig om til station 2 og starter processen forfra der.

Griberen fungerer som en multigriber, da den har to type gribere, en der kan håndtere de større bakker og en til de mindre. Ved de større bakker, tager griberen rundt om bakkerne, hvorimod ved de mindre bakker, tager den fat indvendig.

Håndteringsrobotten arbejder i ud fra virtuelle zoner, hvor der er opsat hele 11 zoner, som den kan arbejde indenfor. Disse zoner er opsat som sikkerhed for medarbejder, som arbejder rundt om robotten.

Robot til fiberlaser for Klokkerholm

Robotten er en Kawasaki BX100N.

Vi har leveret en robotcelle, som håndterer emner til karosseridele på biler. Emnerne kommer ud fra en fiberlaser. Robotten tager emner fra et udløbsbånd, og palleterer dem på paller. Inden de lægges på paller, placeres de på en opretter-station, som sørger for at rette emnerne op, så de unøjagtigheder der er når emnerne samles op fra udløbsbåndet, fjernes. Derved placeres alle emner helt ens på pallerne.

Der er plads til 4 paller i anlægget ad gangen. Disse paller kan indeholde forskellige emner. Robotten holder selv styr på hvilke emnetyper der ligger på hver palle, og om pallerne skal skiftes osv.

Programmæssigt er det lavet, så operatøren selv kan oprette og indkøre nye emnetyper. Dette gør han ved først at indtaste diverse relevante parametre for det pågældende program. Derefter er der lavet et indkøringsprogram, hvor operatøren bliver guidet til at indlære den ønskede kørsel for robotten i det pågældende program.

 

DSI Freezing Solutions

I denne løsning, blev der anvendt en Motoman robot, hvor løfteevnen var i fokus, for at kunne håndtere og løfte fræsehovedet. Fræserobotten arbejder ud fra opstillede parameter, som eks. fræsedybde og hastighed.
Til cellen blev der konstrueret et fræsebord til fiksering af emner. Bordet er opbygget med ruller for lettere håndtering til operatøren. Emnernes position registreres af induktive følere som er placeret i fikseringsenheden. Fikseringen på bordet er justbar til forskellige størrelse emner.

Denne robotcelle er med til at automatisere dele i produktionen.

Pakkelinje til Royal Greenland

Kunden havde et anlæg som trængte til udskiftning.

Vi har lavet et komplet nyt anlæg som erstatter kundens gamle anlæg. Anlægget består af komplet ny styring med ny betjenings skærm, nye rullebaner og en ny Scara robot fra Omron.

Funktionen af anlægget, er at placere forskellige typer bægere med rejer i forskellige typer bakker.

Bægerne varierer i højde, men robotten samler altid 12 bægere op af gangen. Bakkerne er enten 1 bakke med plads til 12 bægere, eller 2 bakker med plads til 6 bægere i hver.

Bægerne komme fra 1 bånd, hvorefter vi fordeler dem ud i 4 rækker. Denne fordeling gøres ved at der hele tiden prioriteres hvilke rækker bægerne skal i, for at fordele antallet mest ligeligt.

Kunden havde forskellige ønsker til forbedringer i forhold til deres gamle anlæg. Det var bl.a.

  • Bedre fordeling af bægere i de 4 rækker på produkt indløb.
  • Bedre værktøj på robotten.
  • Bedre adskillelse af bakker på udløb af bakke-bane, når der køres 2x6 stk. bakker.
  • Nemmere betjening
  • Bedre oversigt over alarmer osv.

Disse ting har vi implementeret i det vi har leveret, så de i dag har et anlæg der kører noget mere stabilt, og som er nemmere at betjene.

CUBE til BD Plast  

Robotcellen bygger på vores standard CUBE koncept med kundetilpasset indløbs- og udløbssytem.

Indløbssytemet separerer emnerne og sikrer ensartet indfødning til Cuben.

På udløbssytemet er der specialdesignet to dispensere, som håndterer emnerne, som i dette projekt er brugsanvisninger og klæbepuder.

Efter de to dispensere er der placeret en opretter-unit, som sikrer den korrekte emneplacering inden emnerne forsætter ind i flowpakkeren.

Komplette robotceller og produktionsanlæg

I form af Nordbo Cube har vi en Next Generation Robot, der fylder mindre end 3 m2, er let at flytte rundt og løfter emner på op til 15 kg.

Med dens simple og intuitive 3-trins programmering, integreret laserscanner og linetracking, hvor den samler emnerne op i farten og laver glidende kasseskift, har du her en fremtidssikret, state-of-the-art robotcelle.

Elektrisk konstruktion

Vi producerer, tester og dokumenterer styretavler i PC Schematic og Caddy++ på eget tavleværksted.

Tavlerne kan leveres med fuld anlægsmontage.

Programmering af PLC

Vi programmerer alle større PLC fabrikater som Omron, Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Schneider Electric, Izumi, Mitsubishi. Servosystemer fra Lenze, Beckhoff, Bosh Rexhoht og Omron.

Skal vi mødes? 

Ring: +45 96 44 10 30 – eller mail info@damgaard-automatik.dk

Vi tager ansvar og styring på alle processer i forløbet, lige fra den indledende dialog til den afsluttende test af anlæg og software, og du kan derfor helt trygt overlade opgaven til os.

Læs mere om den service vi yder,
og de 8 områder den omfatter 

Send os en besked

DamGaard Automatik A/S
Industrivej 12
9490 Pandrup
Denmark

CVR.: 30 20 39 84

RING: +45 96 44 10 30
Mandag-fredag, 7:00 – 16:00

© 2020 | All rights reserved
DamGaard Automatik A/S

Let's be social