+45 96 44 10 30 info@damgaard-automatik.dk

4 trin til en succesfuld start med automatisering

Når en virksomhed vælger at automatisere nogle processer og arbejdsgange, vil der altid være større udfordringer, der skal håndteres både af teknisk karakter, men også i forhold til kommunikation til og kompetencer hos de ansatte.

Når man begiver sig ud på ”fremmed territorie” vil der altid være en større blanding af anspændthed, tvivl og ængstelse involveret, for hvordan kommer det mon til at gå? Bliver det en succes? Bliver det en fiasko?

Mange virksomhedsledere og ansatte mærker den samme form for mavefornemmelse, når de skal i gang med automatisering på deres arbejdsplads. Det skyldes ofte utilstrækkelig viden om, hvilke muligheder markedet tilbyder, hvordan man vælger den rigtige løsning til ens behov, og hvordan man får det implementeret.

Ved at følge disse 4 trin er der stor chance for en succesfuld opstart.

Få et uforpligtende tjek om automatisering er rentabelt for dig

Vores bedste kur mod automatiseringssommerfugle
i maven er disse 4 områder:

01/ Hvordan automatiserer andre?

Spørg dig omkring. Spørg de virksomheder I allerede samarbejder med om deres erfaringer. Hvordan nåede de lige præcis frem til den løsning de har implementeret? Og virker den optimalt for dem?

Er jeres virksomhed medlem af et branchenetværk vil det være nærliggende også at spørge sig for her. Vidensdeling har stor værdi.

Hent evt. også et par forskellige automatiseringseksperter ind og få deres bud og rådgivning på en automatiseringsløsning

02/ Automatisér i etaper

Når man har indset alle fortræffelighederne og fordelene ved automatisering er man sandsynligvis fristet til at automatisere hele fabrikken på én gang. Men det kan have sine ulemper. Dels kan det vise sig, at det indkøbte udstyr ikke er det mest optimale til ens behov, og der derfor er behov for gennemgribende og dyre tilpasninger på alt udstyret, og dels kan det være en stor udfordring for de ansatte i produktionen, at forholde sig til en så omfattende ændring i deres arbejde på én gang.

Vores anbefaling er, at man starter i det små. Start med én sektion eller produktionsområde. Gør jer nogle erfaringer med udstyret. Virker det efter hensigten? Skal man foretage nogen justeringer og tilpasninger?

Når man har gjort sig sine erfaringer og er tilfredse med resultaterne, kan man udvide til flere sektioner eller produktionsområder. Med denne etapevise fremgangsmåde er det også lettere at få de ansatte i produktionen med på automatiseringsprocessen, når de gradvist ser fordelene og opdager, at de ikke mister deres job til robotterne.

03/ De rette kompetencer i automatisering

Er man nystartet med automatisering, er man selvfølgelig nødt til at tilføre sin virksomhed de nødvendige kompetencer for at sikre sig, at man får det optimale ud af udstyret samt kontinuerlig service og vedligehold af det. Kompetencerne kan opnås ved enten at opgradere/uddanne eksisterende personale, ved ansættelse af personer med de rette kompetencer eller ved at tilknytte en konsulent- og servicevirksomhed med speciale i automatisering.

04/ Alle i virksomheden må bakke op om automatisering

For at opnå en succesfuld implementering med automatisering er det vigtig med en god kommunikation i virksomheden, således at alle forstår samt ser værdien og fordelene i at automatisere. Det er derfor vigtigt at ledelsen gør meget ud af at informere alle ansatte omkring, at automatisering er en hjælp i arbejdet, der sikrer at virksomheden kan klare sig i fremtiden og dermed sikre alles job i virksomheden.

Det vil også her have stor værdi at inddrage erfaringer fra virksomheder man samarbejder med og evt. netværk, i hvordan man kan gribe kommunikationen og præsentationen an på en god måde.

Automatisering med fuld service

Vi har mange års erfaring i både rådgivning og implementering af automatisering i en bred vifte af virksomhedstyper. Har du brug for et godt råd omkring automatisering, er du meget velkommen til at kontakte os på 9644 1030 eller benytte formularen nedenfor. Det koster naturligvis ikke noget at få et godt råd.

Vidste du at et samarbejde med os automatisk indeholder en servicepakke bestående af 8 trin? Se de 8 trin her…

Send os en besked